Abraham Hernandez

Abraham Hernandez

Loan Officer | NMLS #1796858

720.218.3169
Abraham Hernandez

Abraham Hernandez

Loan Officer | NMLS #1796858
Alicia Payne

Alicia Payne

Loan Officer | NMLS #2009196

720.900.1924
Alicia Payne

Alicia Payne

Loan Officer | NMLS #2009196
Alyssa Haberle

Alyssa Haberle

Loan Officer | NMLS #2083811

720.545.5944
Alyssa Haberle

Alyssa Haberle

Loan Officer | NMLS #2083811
Andrew Nuntapreda

Andrew Nuntapreda

Loan Officer | NMLS# 2080752

801.864.8868
Andrew Nuntapreda

Andrew Nuntapreda

Loan Officer | NMLS# 2080752
Audra Brown

Audra Brown

Loan Officer | NMLS# 1477275

720.364.8645
Audra Brown

Audra Brown

Loan Officer | NMLS# 1477275
Barry Schenck

Barry Schenck

Loan Officer | NMLS# 209342

720.318.2085
Barry Schenck

Barry Schenck

Loan Officer | NMLS# 209342
Ben Johnson

Ben Johnson

Loan Officer | NMLS# 196237

720.217.8409
Ben Johnson

Ben Johnson

Loan Officer | NMLS# 196237
David Scherrer

David Scherrer

Loan Officer | NMLS# 282386

303.249.9829
David Scherrer

David Scherrer

Loan Officer | NMLS# 282386
Felipe Bedón

Felipe Bedón

Loan Officer | NMLS# 1229185

720.446.8007
Felipe Bedón

Felipe Bedón

Loan Officer | NMLS# 1229185

Get Prequalified

 

Bilingual: Spanish

Gary Stevens

Gary Stevens

Loan Officer | NMLS# 1777623

269.312.2970
Gary Stevens

Gary Stevens

Loan Officer | NMLS# 1777623
Gerald Harris

Gerald Harris

Loan Officer | NMLS# 1031552

720.295.7770
Gerald Harris

Gerald Harris

Loan Officer | NMLS# 1031552
Hayley Bernstein

Hayley Bernstein

Loan Officer | NMLS# 2066437

720.892.4930
Hayley Bernstein

Hayley Bernstein

Loan Officer | NMLS# 2066437
Jai Sivixai

Jai Sivixai

Loan Officer | NMLS# 1931365

303.601.7854
Jai Sivixai

Jai Sivixai

Loan Officer | NMLS# 1931365
Jeff Cooper

Jeff Cooper

Loan Officer | NMLS# 937071

720.323.8338
Jeff Cooper

Jeff Cooper

Loan Officer | NMLS# 937071
Jeff Goldstrom

Jeff Goldstrom

Loan Officer | NMLS# 390295

970.581.3100
Jeff Goldstrom

Jeff Goldstrom

Loan Officer | NMLS# 390295
Joe Jarock

Joe Jarock

Loan Officer | NMLS# 393904

619.208.5914
Joe Jarock

Joe Jarock

Loan Officer | NMLS# 393904
John Chae

John Chae

Loan Officer | NMLS# 472978

515.441.6850
John Chae

John Chae

Loan Officer | NMLS# 472978
Josh LaRue

Josh LaRue

Loan Officer | NMLS# 1587757

720.250.8254
Josh LaRue

Josh LaRue

Loan Officer | NMLS# 1587757
Julio Padilla

Julio Padilla

Loan Officer | NMLS# 532445

720.612.2963
Julio Padilla

Julio Padilla

Loan Officer | NMLS# 532445
Lisa Gaimara

Lisa Gaimara

Loan Officer | NMLS# 501353

303.587.6983
Lisa Gaimara

Lisa Gaimara

Loan Officer | NMLS# 501353
Lluvia Garcia

Lluvia Garcia

Loan Officer | NMLS #2111611

303.204.2382
Lluvia Garcia

Lluvia Garcia

Loan Officer | NMLS #2111611

Get Prequalified

 

Bilingual: Spanish

Lucy Bersoza

Lucy Bersoza

Loan Officer | NMLS# 1410891

818.442.2777
Lucy Bersoza

Lucy Bersoza

Loan Officer | NMLS# 1410891

Get Prequalified

 

Bilingual: Spanish

Manny Dominguez

Manny Dominguez

Loan Officer | NMLS# 1379957

720.485.8683
Manny Dominguez

Manny Dominguez

Loan Officer | NMLS# 1379957

Get Prequalified

 

Bilingual: Spanish

Matt Teuteberg

Matt Teuteberg

Loan Officer | NMLS# 1607680

720.386.5530
Matt Teuteberg

Matt Teuteberg

Loan Officer | NMLS# 1607680
Michael Greenslade

Michael Greenslade

Loan Officer | NMLS# 1984036

720.217.8412
Michael Greenslade

Michael Greenslade

Loan Officer | NMLS# 1984036
Peter Ogur

Peter Ogur

Loan Officer | NMLS# 76476

303.525.3877
Peter Ogur

Peter Ogur

Loan Officer | NMLS# 76476
Ray Gaimara

Ray Gaimara

Loan Officer | NMLS #1930071

720.891.3235
Ray Gaimara

Ray Gaimara

Loan Officer | NMLS #1930071
Scott Ewing

Scott Ewing

Loan Officer | NMLS #2188108

816.739.7677
Scott Ewing

Scott Ewing

Loan Officer | NMLS #2188108
Stephanie James

Stephanie James

Loan Officer | NMLS #2324102

720.822.6828
Stephanie James

Stephanie James

Loan Officer | NMLS #2324102
Steven Tilghman

Steven Tilghman

Loan Officer | NMLS# 879733

720.541.8246
Steven Tilghman

Steven Tilghman

Loan Officer | NMLS# 879733
Travis Press

Travis Press

Loan Officer | NMLS# 929780

303.726.3739
Travis Press

Travis Press

Loan Officer | NMLS# 929780

Get Prequalified

 

Bilingual: Spanish

Tyler Duncan

Tyler Duncan

Loan Officer | NMLS# 221548

970.237.9341
Tyler Duncan

Tyler Duncan

Loan Officer | NMLS# 221548